İNSAN KAYNAKLARI

              

İNSAN KAYNAKLARI

İnsanı, rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için vazgeçilmez unsur ve kalıcı başarının temeli

olarak gören insan kaynakları politikamız, şu esaslara dayanır:

• İnsan kaynakları politikamızın öncül ilkesini insana ve topluma saygı oluşturur.

• İnsan kaynaklarımızın, etkili ve verimli kullanılması sağlanır,

• Düzenli eğitim faaliyetleriyle çalışanların bilgi, beceri ve davranışları geliştirilir.

Böylelikle çalışanların istediklerini anlatabilmesi ve değişimlere açık olması sağlanarak yetkin

kişiler Süt Ofis A.Ş. ye kazandırılır. 

PERSONEL SEÇİMİ

Firmamızın geleceğine şekil veren unsurlar arasında büyük pay sahibi olan insan kaynaklarının
seçimi sürecinde, iş ahlakı ilkelerine bağlı kalarak hiçbir ayrıcalık yapmaksızın objektif seçim
konusunda hassasiyetle davranılır.

Personel seçim sürecinde, firmamızın temel ilkesi; ilgili göreve firmamızca belirlenmiş olan nitelik
kriterlerine en uygun, dinamik, sürekli gelişime açık, takım çalışmasını benimsemiş adayların
seçilmesi ve yerleştirilmesidir.

Bu süreçte, İnsan Kaynakları Departmanı şu alternatifleri gözden geçirir: Firma İçi Transfer,
Yapılan Başvuruları Değerlendirme ve Basın-Yayın Organlarına İlan Verme.

Başvuruları İnsan Kaynakları Departmanı kabul eder. Öngörüşmeler sonucunda olumlu bulunan
adaylar mesleki bilgi ve tecrübeleri ile ilgili birim yetkilisiyle görüştürülür.

Başvuru formları firmanın veri tabanına kaydedilir ve bir yıl süreyle saklanır.

Yetkinlikleri ve mülakatları uygun görülen adayın işe kabulü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün
ve Genel Müdürlüğün son onayı ile gerçekleşir.

BAŞVURU

 

Açık poziyonlar için başvurularınızı buraya tıklayarak yapabilirsiniz.

zeminsiz_logo
Atatürk Mahallesi Ali Kemal Erdem bulvarı No:41 
Merkez / BURDUR
 
iletisim@sutofis.com.tr